Nâng cấp, bố trí lại các phòng, xây dựng thêm ,hoàn thiện thô và nội thất .

Đăng lúc 21:50:11 04/04/2018

Diện tích nhà 16x20m

Ngôi nhà được sửa chữa trên nền của 1 ngôi nhà cũ gần 20 năm, diện tích nhà 8x16m. Tuy nhiên nền móng còn rất kiên cố nên chỉ cần xây mới lại trên nền móng cũ và là thêm móng cho phần xây dựng mới ( diện tích xây thêm là 7x8m).  Tuy nhiên vị trí các phòng đều được phân bổ lại. Phần sân còn lại được dành cho cây cối và 2 căn nhà của gần 10 chú chówink.

 

 

 

0

0903912707